Terapeutti

Peruskoulutus

Olen peruskoulutukseltani sosiaaliohjaaja, olen valmistunut 1992. Nykyiseltä pätevyydeltä sosionomi. Asian voit tarkistaa suosikki-rekisteristä.

Terapiakoulutus

Olen opiskellut Erityistason perheterapeutiksi, psykoterapeutiksi, Suomen mielenterveysseuran koulutuksessa.
Koulutus painoittui Kriisin ja trauman käsittelemiseen.

Olen täydentänyt koulutustani pariterapeutti pätevyydellä.

Ammatillisen pätevyyteni voit tarkistaa Valviran sivuilta tai suoraan julki Terhikki-hausta.

Muu terapeuttinen koulutus

Pitkä vakauttavan hoidon koulutus.

Parisuhdeväkivalta täydennyskoulutuspäivät

Suomen Mielenterveysseuran järjestämä Perheen vaikeuksien ja vahvuuksien arviointi-koulutus

DDP-perusteet koulutus (huoltajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä menetelmä)

Traumaterapiakeskuksen järjestämä Psyykkinen traumatisoituminen - luentosarja

Suomen mielenterveysseuran järjestämä Psykoterapian perusteet

Toiminnallisten ryhmätoimintamenetelmien koulutus

Eläinavusteisen tunnekasvatuksen koulutus

Solmuja parisuhteessa, ryhmäohjaaja sekä parisuhdeneuvoja.

Työkokemus

Olen työskennellyt vuodesta 1990 lähtien sosiaalialalla. Toimialoja joissa olen ollut mukana ovat mm.

Lastensuojelu
Kehitysvammahuolto
Vammaishuolto
Kriminaalihuolto
Päihdehuolto