Terapeutti

Peruskoulutus

Olen peruskoulutukseltani sosiaaliohjaaja, olen valmistunut 1992. Nykyiseltä pätevyydeltä sosionomi. Asian voit tarkistaa suosikki-rekisteristä.

Terapiakoulutus

Olen opiskellut ET- perheterapeutiksi, psykoterapeutiksi, Suomen mielenterveysseuran koulutuksessa. Koulutus painoittui kriisien ja traumojen käsittelemiseen.

Olen täydentänyt koulutustani paripsykoterapeutti pätevyydellä.

Ammatillisen pätevyyteni voit tarkistaa Valviran sivuilta tai suoraan julki Terhikki-hausta.

Muu terapeuttinen koulutus

Pitkä vakauttavan hoidon koulutus.

Parisuhdeväkivalta täydennyskoulutuspäivät

Suomen Mielenterveysseuran järjestämä Perheen vaikeuksien ja vahvuuksien arviointi-koulutus

DDP-perusteet koulutus (huoltajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä menetelmä)

Traumaterapiakeskuksen järjestämä Psyykkinen traumatisoituminen - luentosarja

Suomen mielenterveysseuran järjestämä Psykoterapian perusteet

Toiminnallisten ryhmätoimintamenetelmien koulutus

Eläinavusteisen tunnekasvatuksen koulutus

Työnohjaajakoulutuksessa, valmistun vuonna 2022.

Fokusoitu vakauttava pari-ja perheterapiamalli

Työkokemus

Olen työskennellyt vuodesta 1990 lähtien sosiaalialalla. Toimialoja joissa olen ollut mukana ovat mm. Lastensuojelu, kehitysvammahuolto, vammaishuolto, rikosseuraamusasiakkaat ja heidän läheisensä, sekä päihdehuolto.