Parisuhde neuvonta

Käytössäni on mm. Solmuja parisuhteessa menetelmä.

Solmuja parisuhteessa -parineuvontaan osallistutaan kaksin oman kumppanin kanssa

Parineuvojan johdolla etenevä Solmuja parisuhteessa® -työskentely auttaa teitä käsittelemään suhteenne solmukohtaa.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa

1) Solmu parisuhteessa. Solmun kuvaus ja kurssin sisältö
2) Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu
3) Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
4) Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen
5) Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen
6) Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja päämäärät
7) Miten toimitaan? Sanoista tekoihin
8) Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute

Näiden aihepiirien käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin. Ensin keskitytte tarkastelemaan kriisinne taustaa: miten tähän on tultu? Parisuhteen historiaa tarkastellaan tosiasioiden, tunteiden ja seksuaalisuuden näkökulmista. Kun ymmärrätte sekä yhteistä historiaanne että tätä hetkeä, voitte paremmin tunnistaa toiveitanne, unelmianne ja tarpeitanne. Tämän tiedon pohjalta teidän on mahdollista löytää yhteinen tavoitteenne, jota kohti kuljette - yhdessä tai erikseen.

Solmuja parisuhteessa® -tapaamisiin kuuluu jonkin verran yksilötehtäviä sekä toiminnallisia harjoituksia. Pääpaino tapaamisissa on kuitenkin keskustelulla. Terapeutti tukee teitä kehittämään vuorovaikutustaitojanne niin, että omien kokemusten ilmaiseminen ja toisen kuunteleminen helpottuvat.

Parisuhteen solmutilanteen selvittäminen edellyttää työskentelyä myös neuvontatapaamisten välillä. Kotona luetaan Solmu parisuhteessa -kirjasta, pohditaan kysymysten kautta seuraavan tapaamisen teemaa ja keskustellaan yhdessä kumppanin kanssa. Kotitehtävät muodostavat pohjan seuraavalle tapaamiselle.