Kotiin tehtävä perhekuntoutus

Kotiin tehtävät perhekuntoutus on suunnitelmallista työtä. Työ aloitetaan perhearvioinnin tekemisellä, samalla saadaan luotua perheeseen luottamussuhde. Perhearvioinnin tekeminen perhekuntoutuksen aloittavana prosessina on perhettä herättelevä sekä ongelmat ja myös perheen vahvuudet esiin nostava haastattelumenetelmä. Perhearvioinnissa tehdään myös perhetehtäviä runsasti ja nämä ovat useasti auttaneet perheitä prosessissaan eteenpäin. 

Perhekuntoutuksessa käytetään paljon perheterapeuttisia menetelmiä, mutta myös arjen hallinnan opettelua sekä arjessa mukana toimimista. 

Kaikkien perheiden prosessit ovat erilaiset, kuitenkin yleisesti perhe hyötyy perhekuntouksen käyntitiheydeltä joka on noin 2-3 kertaa viikossa. Perhekuntoutuksen kokonaiskesto arvioidaan prosessina, jatkuvan arvioinnin tavoin. Perheen kanssa yhteisesti keskustellen sekä maksaja tahon kanssa neuvotellen. Perhekuntoutusprosessiin varsinaisen työskentelyvaiheen jälkeen kuuluu eroprosessi, jolloin intensiivisen perhetyöntekijä irrottautuu perheen prosessista ja siirtää perheen tarvittaessa kunnan muiden palveuiden piiriin. 

Prosessin aikana työntekijä on yhteydessä maksaja tahoon ja toimittaa heille säänöllisesti raportit jotka perheen kanssa käydään läpi. Työskentely on hyvin läpinäkyvää kaikilta osin. Prosessien pituus vaihtelee paljon perheen tarpeiden ja alkulähtökohtien vuoksi.