Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu kohdennetusti tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle. Yhteistyö lapsen ja perheen kanssa rakennetaan suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Työskentely perustuu lapsen asiakassuunnitelmaan ja tavoitteita tarkastellaan koko ajan sekä asetetaan uusia. Työskentelyssä on mahdollisuus ottaa mukaan koira joka toimii myös tuettavan tukena toiminnassa. 

● Lapsen kanssa tehtävän ammatillisen tukihenkilötoiminnan viikoittaisten käyntien määrä neuvotellaan erikseen arvioidun tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti.

● Tukikäynneillä pureudutaan keskitetysti ja suunnitellusti osa-alueisiin, johon lapsi tarvitsee apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa.

● Olennaista on lapsen ja perheen henkilökohtaisten valmiuksien arviointi ja kehitystason mukaisten ratkaisujen löytäminen.

● Perheen arjen hallinnan taidot ovat keskeisessä osassa. Työskentelyssä ohjataan perhettä ja lasta ottamaan omaa vastuuta omien asioittensa hoitamisessa ja eteenpäin viemisessä.